top of page
smetanovo-nabrezi-dokreslene2.jpg

Zaměřujeme se na urbanismus, veřejný prostor a správu měst.

Dohromady máme téměř 30 let zkušeností s plánováním a správou města. Potkali jsme se na Institutu plánování a rozvoje Prahy, odkud někteří posléze odešli na pražský magistrát a do zastupitelstva. Zažili jsme, jaké to je snažit se o něco úřední či politickou cestou, ale zároveň máme zkušenost odborného koncepčního pracoviště. Nyní chceme tyto zkušenosti využít a pracovat i pro další města.

nas-pristup

Chcete proměnit zákoutí, náměstí či celou čtvrť a řešíte, jak na to?

Zamyslíme se s vámi, co dané místo potřebuje, a přineseme konkrétní nápady. Navrhneme první kroky i dlouhodobý plán.

Chcete nastavit strategii pro udržitelnou dopravu, regulaci vizuálního smogu nebo rozvoj modrozelené infrastruktury?

Umíme vytvářet koncepce, strategie a manuály pro palčivá témata, která města ve 21. století řeší.

Máte už řadu koncepcí a strategií, ale zatím málo skutečných proměn ve městě?

Chystáte se vyhlašovat soutěž a hledáte, kdo by vám ji zorganizoval?

Zjistíme spolu s vámi, kde je problém, a pomůžeme dotáhnout věci do konce. Tak, aby je lidé ve městě ocenili!

Pomůžeme vám se vším od A do Z - vybereme spolu s vámi vhodný typ soutěže či výběrového řízení, uspořádáme participaci a zorganizujeme celý proces až k výběru návrhu.

Jak nás oslovit?

Máte chuť spolupracovat? Chcete se poradit?

Ozvěte se a domluvíme si návštěvu. U vás nebo u nás!

SLUŽBY

Naše služby

Vytváříme analýzy, koncepce a strategie

Skrze analýzu zjišťujeme, jak na tom vaše město je a co přesně potřebuje. Můžeme začít komplexní analýzou, ale umíme se také zaměřit na dílčí problematiku: dopravu, mobiliář, zelenomodrou infrastrukturu nebo třeba vizuální smog. 

Pomáháme městům nastavit směr a dlouhodobou koncepci rozvoje veřejných prostranství – tak, aby se pak snadno rozhodovalo o dílčích projektech, a město se rozvíjelo efektivně, udržitelně a koncepčně. Koncepční a strategické dokumenty zpracováváme vždy v úzké koordinaci s radnicí i veřejností. 

Vytváříme manuály pro tvorbu veřejných prostranství a manuály regulace reklamy, koncepce restauračních zahrádek, stánků a trhů, stejně jako management plány pro správu konkrétních míst. 

 

 

Rohansky-ostrov-Den1-42.jpg
IPR-Praha-Marianske-190925-13.jpg
Navrhujeme místa

Tvoříme návrhy veřejných prostranství, náměstí, ulic, parků i nejrůznějších “míst mezi místy”. 

Navrhujeme urbanismus stávajících i nových čtvrtí. Zpracováváme urbanistické, architektonické a dopravní studie.

Specializujeme se zejména na přípravné fáze do stadia studií, ale umíme sehnat lidi, co připraví projektovou dokumentaci.

Děláme autorský dozor na stavbě.

 

 

Organizujeme soutěže a výběrová řízení

Probereme společně se zástupci města, jakou úlohu potřebuje řešit - a pomůžeme rozhodnout, zda je vhodné hledat návrh spíše skrze architektonickou soutěž, soutěžní dialog nebo soutěžní workshop či jinou formu výběrového řízení.

Veškeré formy výběrových řízení dovedeme na klíč zorganizovat, a to včetně oslovení potřebných expertů.

Zapojování aktérů a veřejnosti bereme jako klíč k úspěšným projektům ve veřejném prostoru. Rádi pro vás zorganizujeme i participaci!

 

 

rohanyk ostrov workshop.jpg
MILK-Meanwhile-City-CAMP-173.jpg
Konzultujeme a přednášíme

Záleží nám na osvětě a vzdělávání v oblasti urbanismu a veřejného prostoru! Děláme přednášky, workshopy a výstavy. 

Jsme k dispozici pro jednorázové i dlouhodobé konzultace, pokud potřebujete odborný vhled do témat veřejného prostoru.

Chceme o odborných věcech mluvit tak, aby tomu rozuměli normální lidé – a tak se snažíme překládat z odborného jazyka do běžné řeči.

 

 

PROJEKTY

Projekty

PROJEKTY

Předchozí zkušenosti

KDO JSME

Kdo jsme

Jsme čtyři kolegové: architekt, kunsthistorička, urbanistka, stavební inženýr. A zároveň jsme přátelé. Užíváme si čas ve veřejném prostoru. Nabíjí nás energií, když se lidé ve veřejném prostoru mají dobře - když se jen tak procházejí, čtou si knížku, hrají si s míčem nebo leží v trávě. A vytvářejí vztahy.

Každý z nás má jiný typ vzdělání, rozmanité jsou i  naše zkušenosti. Žili jsme v různých městech a zemích, pracovali jsme na široké škále projektů různého měřítka a typu. To nám dává možnost pracovat a přemýšlet komplexně. Nasloucháme lidem, kteří se městem zabývají z jiných úhlů - ať už z pohledu kultury, biologie, sociologie či ekonomie, anebo třeba krajiny a vodohospodářství. Věříme, že multioborová spolupráce přináší nejlepší výsledky.

Rádi vaříme. A věříme, že jídlo spojuje! Jsme STUDIO BISTRO, protože bistro je příjemný a vřelý prostor, kde se všichni mohou cítit vítáni (a mohou se tam dobře najíst). A takový prostor také chceme časem založit!

 _celebistro.JPG

studio
bistro

STUDIO BISTRO, z. s. 

Osadní 33, Praha 7

IČO: 19526814

 

studio@studiobistro.cz

KONTAKT
bottom of page